Opšti uslovi korišćenja kupovine u internet prodavnici Sisters Code DOO

Daljim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine u interet prodavnici www.sisters-code.com

Sisters – Code d.o.o. zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative. 

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

Sva naručena roba putem internet  prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Prodavac je obavezan da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 2 radna dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca.

U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 2 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Rok od 2 radna dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe. Ukoliko Kupac navede netačne  podatke ili email adresu u samom procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe. Više infornacija ovde.
Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno  nadležan je sud u Beogradu.

Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati trećim licima.

Detaljnije informacije o isporuci i načinu plaćanja možete pročitati ovde koja je deo uslova korišćenja i kupovine u internet prodavnici www.sisters-code.com