EN

Conditions for complaints and returns:
If you wish to return the goods received for a refund, please note that we will accept a refund returned within 14 business days of receiving your order.Please check that the goods are in original condition, with all markings, labels, including the order number on the copy of the invoice. Damaged goods will not be accepted.

We recommend that you send your package by registered mail and keep proof that you sent it. We cannot be held responsible for orders lost in transit. SISTERS CODE DOO reserves the right not to refund if you do not comply with these rules. The package you are returning should contain a list of the goods you are returning.

In addition, send us an email and a list of purchased items you want to return and the order number. You will receive a confirmation email and your payment will be transferred as soon as possible.

Please use the following shipping address, unless otherwise stated on the package you received.

Address
Sisters Code DOO

Cara Lazara 52

19350 Knjaževac

Refunds:
Upon receipt and processing of the returned goods, the refund you paid for the goods will be refunded, excluding shipping costs. You will receive an email confirming that your refund has been processed. It may take 3-5 business days for funds to be credited to your account, depending on your bank.

Delivery expenses:

Shipping costs incurred in connection with the return of goods cannot be reimbursed.

You are responsible for paying shipping costs and for the risk of loss or damage to the goods during shipping to www.sisters-code.com

Damaged goods:
If you have received damaged goods, contact us immediately for further information by email or phone during our business hours Monday – Friday 12:00. – 17.00 hours and Saturday 12 -17 hours.

Goods missing in the package:
If you are missing goods from your order, send an email to this email address orders@sisters-code.com with information about your order, and we will investigate the problem and respond to you as soon as possible.

Discounted goods:

Discounted goods are not subject to return conditions.

Contact us:
If you have any questions regarding our terms and conditions for complaints and refunds, please contact us via email: contact@sisters-code.com with your questions.

 

SR

Uslovi za reklamacije i povraćaj robe:
Ako želite vratiti primljenu robu radi povraćaja novca, imajte na umu da ćemo prihvatiti povraćaj robe vraćen u roku od 14 radnih dana od prijema vaše narudžbine.

Molimo proverite da li je roba  u izvornom stanju, sa svim oznakama, etiketama, uključujući broj narudžbine na kopiji računa. Oštećena roba neće se prihvatiti.

Preporučujemo da svoj paket pošaljete preporučenom poštom i zadržite dokaz da ste ga poslali. Ne možemo biti odgovorni za narudžbine izgubljene u transportu. SISTERS CODE DOO  zadržava pravo  da ne izvršiti povraćaj novca ako se ne pridržavate ovih pravila. Paket koji vraćate treba da sadrži listu robe koju vraćate.

Uz to, pošaljite nam email i listu  kupljenih predmeta koje želite da vratite i broj narudžbine. Dobićete e-mail s potvrdom i vaša će uplata biti prebačena u najkraćem mogućem roku.

Molimo vas koristite sledeću  adresu za slanja, osim ako nije navedeno drugačije na paketu koji ste primili.

Adresa
Sisters Code DOO
Cara Lazara 52
19350 Knjaževac

Povraćaj novca:
Nakon prijema i i obrade vraćene robe, povraćaj novca koji ste platili za robu biće vraćen, isključujući troškove dostave. Primićete email  s potvrdom da je povratak novca obrađen. Može proći 3 – 5 radnih dana pre nego što se sredstva prikažu na vašem računu, zavisi od vaše banke.

Troškovi dostave:
Troškovi dostave nastali u vezi s povraćajem  robe ne mogu biti vraćeni.

Odgovorni ste za plaćanje troškova slanja i za rizik gubitka ili oštećenja robe tokom slanja ka www.sisters-code.com

Oštećena roba:
Ako ste primili oštećenu robu, odmah nas kontaktirajte za dalje informacije  putem emaila  ili telefona tokom našeg radnog vremena ponedeljak  – petak 12:00. – 17.00 sati i subota 12 -17 sati

Roba koja nedostaje u paketu
Ako vam nedostaje roba iz vaše narudžbe, pošajite email  na ovu email adresu orders@sisters-code.com sa informacijama  o vašoj narudžbini, a mi ćemo istražiti problem i odgovoriti vam u najkraćem mogućem roku.

Roba  na popustu:
Roba na popustu ne podleže uslovima  povraćaju robe

Kontaktirajte nas:
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našim uslovima za reklamacije i povraćaju, kontaktirajte nas putem email adrese: contact@sisters-code.com sa svojim pitanjima.